Az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport (ÁItK) 1992-ben alakult az Eötvös Loránd Tudományegyetem Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén. A budapesti, debreceni és pécsi, jórészt pályájuk elején álló irodalmárok közössége olyan szabad szakmai párbeszéd kereteit teremtette meg, amely elsősorban az irodalomelmélet strukturalizmus utáni irányzatainak kérdései köré szerveződött.

A közös munka, amely alapját eleinte a tagok írásainak megvitatása képezte, a magyar irodalomtudomány megújítására törekszik: egyrészt a nemzetközi kutatás irányzatainak meghonosításával és a magyar irodalomtudomány örökségének feldolgozásával foglalkozik, másrészt eredményeivel képviselni próbálja a magyar irodalomtudományt nemzetközi fórumokon is, eredményes munkakapcsolatot tartva fenn több külföldi kutatóval és intézettel.

A csoport fennállása óta a magyar irodalomtudomány egyik fontos műhelyévé vált. Nyilvános szakmai vitáin rendszeresen lát vendégül a csoporthoz nem szorosan tartozó kutatókat, szakértőket, valamint folyamatosan támogat és választ sorai közé tehetséges graduális és posztgraduális hallgatókat. A tagok, többségében egyetemi oktatók, az egyetemi oktatásban is közvetlenül kamatoztatni tudják a közös eredményeket. A kutatócsoport munkája 2001 óta többéves kutatási projektek köré épül.

A kutatócsoport rendszeres ülései mellett tudományos konferenciákon, valamint tanulmánykötetekben és szöveggyűjteményekben ad számot az eredményeiről.

A kutatócsoport vezetője Kulcsár Szabó Ernő egyetemi tanár, az MTA rendes tagja.