Az elbeszélés módozatai. Narratíva és identitás

Szerk. Józan Ildikó, Kulcsár Szabó Ernő, Szegedy-Maszák Mihály
Osiris Kiadó, Budapest, 2003.

A tanulmánykötet kettős igénynek próbál megfelelni. Egyrészről összegzi mindazt a tudást, ami a modern narratívaelméletek hozadéka, másrészt az elméleti megfontolásokat a szövegelemzések során következetesen próbára teszi. A kizárólag eredeti magyar tanulmányokat felsorakoztató gyűjtemény arra összpontosít, hogy milyen következményekkel jár a posztmodern elméletek szubjektum-elképzelése az elbeszéléselméletekre nézve, hogy amikor a narrátor és a szereplő figurája helyett a narratív nyelv figuralitása lép előtérbe, akkor milyen narratológiai irányok lehetségesek. A tanulmányok többsége elemzés, s a kötet egész sor olyan irodalmi szöveget is mozgósít, amely minden egyetemista, sőt a szélesebb nagyközönség számára is közismert, kedvelt, mindennapi olvasmány.

Tartalom