RSS
Hungarian English German 

 ELTE BTK
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/aTámogatóink:

Magyar Tudományos Akadémia

Országos Tudományos Kutatási AlapprogramokTudományos ülés (2005. december 16.)  

2005. december 16. (ELTE BTK A épület III/330.)

Téma:

Halász Hajnalka: Szöveg-test/(szó)beszéd. Az Édes Annáról
(Opponensek: Bónus Tibor, Kulcsár-Szabó Zoltán)

Tamás Ábel: "...in ora vulgi?" A szöveg mediális differenciálódása Catullus "iambosz"-költészetében
(Opponensek: Simon Attila és Kulcsár-Szabó Zoltán)
 

 

Tudományos ülés (2006. június 22.)  

2006. június 22. (ELTE BTK A épület III/329.)

Téma:

László Erika: Fordítás mint hypertextus
(Opponensek: Józan Ildikó, Osztroluczky Sarolta)

Halász Hajnalka: Szöveg szőtte jelentés. Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös
(Opponensek: Eisemann György, Kulcsár-Szabó Zoltán)

Kovács Gábor: Az intonáció metaforái. Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása
(Opponensek: Eisemann György, Hites Sándor)
 

 

Tudományos ülés (2006. március 3.)  

2006. március 3. (ELTE BTK A épület Horváth János terem)

Téma:

Keserű József: Nyelv, reprezentáció, irodalom Lévinasnál
(Opponensek: Bónus Tibor, Bednanics Gábor)

Kovács Béla Lóránt: Médium és stílus. A nyelv optikája és akusztikája Zolnai Béla életművében

(Opponensek: Fodor Péter, Kelemen Pál)
 

 

Tudományos ülés (2005. október 28.)  

2005. október 28. (ELTE BTK A épület III/330.)

Téma:

Osztroluczky Sarolta: A saját magá(ny)ról beszélő szöveg
(Opponensek: Kovács Béla Lóránt, Hansági Ágnes)

Harmath Artemisz: Két zsoltár, Grádicsok éneke I.

(Opponensek: Oláh Szabolcs, Kovács Gábor)

 

 

Tudományos ülés (2005. március 4.)  

2005. március 4. (ELTE BTK I. em. dékáni tanácsterem)

Téma:

Fogarasi György: Borzalmas ügyesség
(Opponensek: Fehér M. István, Vajda Károly)

Hárs Endre: Én - túl a nyelven. Irodalom, antropológia, kultúra (a könyv két - szerkesztetlen - fejezete)
(Opponensek: Bónus Tibor, Molnár Gábor Tamás, Török Dalma)