RSS
Hungarian English German 
ELTE BTK
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/aTámogatóink:

Magyar Tudományos Akadémia

Országos Tudományos Kutatási AlapprogramokKiadványok

Epoche – Text – Modalität (1999)

/
Epoche - Text - Modalität. Diskurse der Moderne in der ungarischen Literaturwissenschaft.
(Korszak - Szöveg - Modalitás. A modernitás diszkurzusai a magyar irodalomtudományban)
Szerk. Kulcsár Szabó Ernő - Szegedy-Maszák Mihály
Niemeyer Verlag, Tübingen, 1999. 320 oldal