Filológia – interpretáció – médiatörténet

Szerk. Kelemen Pál, Kulcsár-Szabó Zoltán, Simon Attila, Tverdota György
Ráció Kiadó, Budapest, 2009.

Az elmúlt másfél-két évtized irodalomtudományában számos, esetenként rendkívül eltérő irányú javaslat fogalmazódott meg a filológia mint tudomány önmeghatározásának újragondolására, s ezek egy része Magyarországon is figyelemben részesült.

A kötet arra tesz kísérletet, hogy a filológia elméletének és gyakorlatának tág összefüggéseit úgy tegye vizsgálat tárgyává, hogy meghaladja a gyakran előbukkanó kliséket a filológia elméletidegenségéről vagy az elmélet filológiai gyakorlat iránti érdektelenségéről, és egyúttal felülvizsgálja a filológia dogmatikus módszertani elkülönülését.

A kötet szerzői: Kulcsár Szabó Ernő, Fehér M. István, Kelemen Pál, Kulcsár-Szabó Zoltán, Molnár Gábor Tamás, Simon Attila, Acél Zsolt, Tamás Ábel, Déri Balázs, Bárczi Ildikó, Kecskeméti Gábor, Laczházi Gyula, Fried István, Vaderna Gábor, Hansági Ágnes, Bónus Tibor, Tverdota György, Kabdebó Lóránt, Bartal Mária, Hárs Endre, Lőrincz Csongor

Tartalom és előszó


Recenziók

Szajbély Mihály: Kelemen Pál – Kulcsár-Szabó Zoltán – Simon Attila – Tverdota György (szerk.): Filológia – Interpretáció – Médiatörténet. Ráció, Budapest, 2009. Irodalomtörténet 2011/3, 415−426.