Hang és szöveg. Költészettörténeti kérdések a modernségben

Szerk. Bednanics Gábor, Bengi László, Kulcsár Szabó Ernő, Szegedy Maszák Mihály
Osiris Kiadó, Budapest, 2003.

A tanulmánykötet a magyar költészet történetét a 19. század végétől a 20. század közepéig tekinti át. Az egyes tanulmányok jelentős életművek és műalkotások példáira összpontosítanak, elsősorban a magyar irodalmat tartva szem előtt, de a világirodalmi távlatra is ügyelve. A szerzők az időszak fontosabb költői törekvéseit taglalva, az alkotások értelmezése során a lírai modernség alakulástörténetének újragondolására tesznek kísérletet. Nem enciklopédikus fölsorolás a cél, hanem a klasszikus modernség, az avantgárd, a késő modern és kitekintésszerűen a posztmodern művészi-poétikai jellemzőinek és összefüggéseinek a megvilágítása. Az egységes, ugyanakkor a szövegértelmezések gyakorlatán keresztül rugalmassá csiszolt és nyitott korszakértelmezés az oktatás igényeit is tekintetbe veszi, és mindenekelőtt a felsőoktatásban hasznosítható műelemzéseket foglal magában.

Tartalom és előszó