Identitás és kulturális idegenség

Szerk. Bednanics Gábor, Kékesi Zoltán, Kulcsár Szabó Ernő
Osiris Kiadó, Budapest, 2003.

Ez kötet az irodalomtudományt és a bölcsészeti stúdiumokat egyre inkább magába olvasztani igyekvő kultúratudományokat kívánja egymáshoz közelíteni. A művelődés szerkezetének szakok közötti (interdiszciplináris) jellegére azonban az irodalmi érdeklődés távlatából kérdez rá, miáltal elkerülni igyekszik azt a hibát, hogy előfeltevéseit, ismereteit feladva behódoljon egy sikeres, közérthető és piacképes, de sokszor felületes és ingadozó teljesítményt nyújtó tudományos világnézetnek.
A kötet ismert és tapasztalt tudósoktól, illetve fiatal kutatóktól származó tanulmányai ezt az összetett feladatot mindenekelőtt az idegenség irodalomtörténeti és -elméleti alakváltozatainak bemutatásával járják körül, miközben a tudományszakok egymáshoz való viszonyaiban megjelenő idegenséget az irodalmi szövegek termékenyebb olvasásában hasznosítják.

Tartalom és előszó