Intézményesség és kulturális közvetítés

Szerk. Bónus Tibor, Kelemen Pál, Molnár Gábor Tamás
Ráció Kiadó, Budapest, 2005.

Az irodalomtudomány avíttságának, korszerűtlenségének vagy leválthatóságának gondolata nem kis mértékben köszönhető annak, hogy képviselői túlontúl erős ellentétet vélnek a hagyományos filológia irodalomfogalma és a kultúra antropológiailag, szociálisan vagy éppen technológiailag meghatározott felfogása között.

Jelen kötet összeállításakor többek között az volt a célunk, hogy rávilágítsunk ennek az élessé tett ellentétnek az elágazásaira, az azt árnyaló mozzanatokra, melyek már tulajdonképpen magának az oppozíciónak az alakzatát vonják kétségbe. Olyan szövegeket szándékoztunk a magyar olvasóközönség számára hozzáférhetővé tenni, amelyek a szóban forgó problematika összefüggéseit különböző aspektusokból világítják meg, hozzájárulva így kultúratudomány és irodalomtudomány viszonyának árnyaltabb elgondolásához.

A kötet szerzői: Pierre Bourdieu, Jacques Derrida, Rodolphe Gasché, Gerhart von Graevenitz, Walter Haug, Hans Robert Jauß, Peggy Kamuf, Friedrich Kittler, Niklas Luhmann, Humberto R. Maturana és Francisco J. Varela, Samuel Weber, David E. Wellbery.

Tartalom és előszó