RSS
Hungarian English German 
ELTE BTK
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/aTámogatóink:

Magyar Tudományos Akadémia

Országos Tudományos Kutatási AlapprogramokKiadványok

Intézményesség és kulturális közvetítés (2005)

/
Intézményesség és kulturális közvetítés.
Szerk. Bónus Tibor - Kelemen Pál - Molnár Gábor Tamás
Ráció Kiadó, Budapest, 2005. 512 oldal


„Az irodalomtudomány avíttságának, korszerűtlenségének vagy leválthatóságának gondolata nem kis mértékben köszönhető annak, hogy képviselői túlontúl erős ellentétet vélnek a hagyományos filológia irodalomfogalma és a kultúra antropológiailag, szociálisan vagy éppen technológiailag meghatározott felfogása között.

Jelen kötet összeállításakor többek között az volt a célunk, hogy rávilágítsunk ennek az élessé tett ellentétnek az elágazásaira, az azt árnyaló mozzanatokra, melyek már tulajdonképpen magának az oppozíciónak az alakzatát vonják kétségbe. Olyan szövegeket szándékoztunk a magyar olvasóközönség számára hozzáférhetővé tenni, amelyek a szóban forgó problematika összefüggéseit különböző aspektusokból világítják meg, hozzájárulva így kultúratudomány és irodalomtudomány viszonyának árnyaltabb elgondolásához.”


Címnegyed és tartalom

Előszó