Szerkesztett kötetek

Sprachmedialität. Verflechtungen von Sprach- und Medienbegriffen
Média- és kultúratudomány. Kézikönyv
Verskultúrák. A líraelmélet perspektívái
Myth and Its Discontents. Memory and Trauma in Central and Eastern European Literature
Hungarian Perspectives on the Western Canon. Post-Comparative Readings
“folyékony szobor vagy szilárd szökőkút”. Tanulmányok Nemes Nagy Ágnesről és más újholdasokról
Leírás és értelmezés. Újholdas szerzők a hagyománnyá válás közben
Wissen – Vermittlung – Moderne. Studien zu den ungarischen Geistes- und Kulturwissenschaften um 1900
„…mi szépség volt s csoda”. Az Újhold folyóirat köre – tanulmányok és szövegközlések
Metafilológia 2. Szerző – könyv – jelenetek
A forradalom ígérete? Történelmi és nyelvi események kereszteződései
Táguló körök. Tanulmányok, dokumentumok az Újholdról és utókoráról
Signaturen des Geschehens. Ereignisse zwischen Öffentlichkeit und Latenz
Zwischen Pygmalion und Gorgo. Die Gegenwart des Bildes in der Sprache
Geschichte der ungarischen Literatur. Eine historisch-poetologische Darstellung
Esemény – trauma – nyilvánosság
Ereignis Literatur. Institutionelle Dispositive der Performativität von Texten
Metafilológia 1. Szöveg – variáns – kommentár
Kulturtechnik Philologie. Zur Theorie des Umgangs mit Texten
Filológia – nyilvánosság – történetiség
Filológia – interpretáció – médiatörténet
Kultur in Reflexion. Beiträge zur Geschichte der mitteleuropäischen Literaturwissenschaften
Az olvasás rejtekútjai. Műfajiság, kulturális emlékezet és medialitás a 20. századi magyar irodalomtudományban
Spätmoderne. Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ostmittel-Europa I.
Kulturni stereotipi. Koncepti identiteta u srednjoeuropskim književnostima
Szerep és közeg. Medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi történetében
Intézményesség és kulturális közvetítés
Kulturális közegek. Médiumok a 20. század első felében Magyarországon
Spielarten der Sprache. Transgressionen des Medialen in der Literatur
Hermeneutika, esztétika, irodalomelmélet
Az esztétikai tapasztalat medialitása
Identitás és kulturális idegenség
Az elbeszélés módozatai. Narratíva és identitás
Hang és szöveg. Költészettörténeti kérdések a modernségben
Történelem – kultúra – medialitás
Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai
Epoche – Text – Modalität. Diskurse der Moderne in der ungarischen Literaturwissenschaft