RSS
Hungarian English German 
ELTE BTK
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/aTámogatóink:

Magyar Tudományos Akadémia

Országos Tudományos Kutatási AlapprogramokMunkatársak


Kricsfalusi Beatrix

/beatrix @ kricsfalusi.hu


adjunktus


Debreceni Egyetem
Germanisztikai Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: +36(52)512-900/62070 mellék


Kutatási terület


A dráma és a színház elmélete és esztétikája
A színház medialitása, a politikum teatralitása
Reprezentáció- és performativitás elméletek
Szakmai életrajz

Publikációk jegyzéke