RSS
Hungarian English German 
ELTE BTK
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/aTámogatóink:

Magyar Tudományos Akadémia

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
Kiadványok


A műveléstől a műveletig: kultúrtechnikák (2017)/


A műveléstől a műveletig: kultúrtechnikák

Szerk. Keresztes Balázs – Smid Róbert (–Tóth Ákos)

In: Tiszatáj, 2017/2., 53–104. (és Tiszatájonline)


A Kittler utáni mediális kultúratudomány irányzatainak számolniuk kell azzal, hogy a „Nincs szoftver”, „Nincsenek tömegmédiumok”,  „Nincsenek médiumok”  és a „Mik voltak a médiatudományok?” teoretikus lépéseknek köszönhetően a „Mi (a) médium?” kérdését lassan, de biztosan felváltotta a következő: „Hogyan (lesz) a médium?”. A kultúrtechnika-kutatás ezért a médium fogalmának kiterjesztésével arra tesz kísérletet, hogy visszacsempéssze a – Kittler által kiszorítani igyekezett – kultúrát (de nem a szellemet) a kultúratudományba. A  kultúraalkotás  gyakorlati  folyamatjellegének  hangsúlyozásával a kultúrát pedig statikus monumentumok (szövegek és reprezentációk) helyett gyakorlatok, implementációk, rituálék és rutinműveletek hálójában, performatív aktusként határozza meg. Jelen válogatás arra vállalkozik az esettanulmányok révén, hogy a magyar olvasót is megismertesse ennek az értelmezési eljárásnak a sajátosságaival Bernhard Siegerttől Erhard Schüttpelzen keresztül Markus Krajewskiig.Tartalomjegyzék

Előszó