Médiumarcheológiai blokk (Tiszatáj 2015/4)

Smid Róbert, Tóth Ákos (szerk.): Médiumok magánélete: A hardver mikroeseményeiről. Tiszatáj  69 (2015), 4, 75–119.

Nehezen lehetne vitatni, hogy kultúratudománnyá válásának egyik legproduktívabb perspektivikus nyitását, illetve magának az említett átmenetnek egyik hajtómotorját a honi irodalomtudomány a médium komplex és szabadon bővíthető koncepciójának köszönheti. Ez persze aligha lehet meglepő, ha szemrevételezzük a feltétezhető kölcsönhatás másik oldalát is, vagyis, hogy a modern médiatudomány innovációit általában irodalmárok kivitelezték; Benjamintól McLuhanön keresztül Kittlerig. Miután az említett szerzőktől az utóbbi években legalább életművük legjelentősebb írásai elérhetővé váltak magyarul, sőt, tematikus folyóiratszámok és szekciók biztosítottak rájuk reflexiót, jelen rövid válogatás arra vállalkozna, hogy a legújabb német médiatudományi kutatások keresztmetszetét nyújtsa. Így Siegfried Zielinski, Wolfgang Ernst, Claus Pias és Jussi Parikka nyomtatott és online közölt szövegei révén az olvasó először nyerhet magyar nyelven betekintést az úgynevezett médiumarcheológiai eljárásmódba.

Tartalom
A lapszámban közölt és további tanulmányok a Tiszatájonline-on