RSS
Hungarian English German 
ELTE BTK
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/aTámogatóink:

Magyar Tudományos Akadémia

Országos Tudományos Kutatási AlapprogramokKiadványok


Metafilológia 1. (2011)


/
Metafilológia 1. Szöveg - variáns - kommentár.

Szerk. Déri Balázs, Kelemen Pál, Krupp József, Tamás Ábel
Filológia 2.
Ráció Kiadó, Budapest, 2011. 600 oldalA filológia nem válasz, hanem kérdés. A filológia nem megoldás, hanem maga a probléma. Ezzel a két mondattal lehetne jellemezni az ebben a szöveggyűjteményben olvasható tanulmányok kiindulópontját. Ezek az írások arra vállalkoznak, hogy három filológiai alapfogalmat - a szöveget, a variánst és a kommentárt - körüljárva gondolják újra a filológia szerepét a modern irodalom- és kultúratudományok kontextusában. Az 1990-es évek elejére tehető "filológiai fordulatot" képviselő, és az ekkor megújuló, sokrétű filológiai gondolkodás fejleményeit bemutató, magyarra fordított írások olyan jelentős tudósok munkái, mint Bernard Cerquiglini, Jerome J. McGann vagy éppen Don Fowler. Ezek a nevek már önmagukban is jelzik, hogy a szöveggyűjteményben egyaránt helyet kaptak a medievisztikai, a modern filológiai és a klasszika-filológiai gondolkodás legkülönfélébb vonulatai. A "metafilológia" címben szereplő fogalmával a kötet szerkesztői azt kívánják érzékeltetni, hogy a filológiára való újabb reflexió, miközben letér a hagyományos szövegfilológia ösvényeiről, egyszersmind annak lehetőségét is felveti, hogy a filológia - kevésbé diszciplínaként, mint inkább kulturális gyakorlatként - az irodalom- és a kultúratudomány közötti kapcsolat (egyik) új paradigmájaként is elgondolható.


Címnegyed, tartalom és előszó