„…mi szépség volt s csoda”. Az Újhold folyóirat köre – tanulmányok és szövegközlések

Szerk. Buda Attila, Nemeskéri Luca, Pataky Adrienn
Ráció Kiadó, Budapest, 2015.

A Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárában található újholdas hagyatékokra épülő második kötet tanulmányai Nemes Nagy Ágnes, Lakatos István, Ottlik Géza és Mészöly Miklós életművének néhány részletét vizsgálják, valamint a névadó folyóirat meg nem valósult folytatását – a Magyar Orfeuszt – dokumentálják. Az írások között akad olyan, amely egyetlen Nemes Nagy Ágnes-verset jár körül, s vannak, amelyek életművének egy-egy verstani vagy tematikai összefüggés alapján egymás mellé rendelhető verseit elemzik. Lakatos István versciklusa, keletkezési naplójának részlete egyfelől önmaga megalkotását szemlélteti, másfelől nyelvének különállását a hetvenes-nyolcvanas évek hazai költészetében. Míg az előző kötet Ottlik Géza és a rádió kapcsolatát tárta fel, addig az egyik itt közölt tanulmány az író és a filmforgatás kudarcát ismerteti. Mészöly Miklós recepciótörténetének egy szelete pedig az életműnek a közelmúlt magyar prózájában betöltött súlyát húzza alá. A gyűjtemény második részében Nemes Nagy Ágnes két útinaplójának – a Brüsszeli útnak és az Amerikai naplónak – az eredeti kéziratokat követő, a szerzői változtatásokat is tartalmazó szövege olvasható, jegyzetekkel és szövegkritikával ellátva. A naplók, közlésük filológiai értékein túl, írójuk személyiségrajzához járulnak hozzá, érzékeltetve azt a folyamatot, amely az idegen földrajzi helyeknek, embereknek, körülményeknek szóló kezdeti tartózkodástól a megismerésen át a lassú elfogadásáig vezetett, miközben az élmények, tapasztalatok, hol ihletforrásul, hol a személyiségnek a külső és a belső világbeli elhelyezéséül szolgáltak.

Tartalom


Recenziók

  1. Molnár Eszter: Az Újhold-kutatás újabb állomása, Ambroozia, 2016/4.
  2. Nagy Hilda: Buda Attila, Nemeskéri Luca, Pataky Adrienn (szerk.): „…mi szépség volt s csoda” Ráció Kiadó, 2015, Kortárs, 2016/10, 92–93. Online
  3. Konkoly Dániel: Táguló körök szerk. Buda Attila, „…mi szépség volt s csoda”, szerk. Buda Attila – Nemeskéri Luca – Pataky Adrienn, Irodalomtörténet, 2017/1, 123–127. Online