Kulcsár Szabó Ernő

Kulcsár Szabó Ernő Széchenyi díjas irodalomtörténész, kritikus, az MTA rendes tagja, az ELTE professzora, az Irodalomtörténet c. folyóirat főszerkesztője, a Filológia c., új szövegértelmezési elméletekkel foglalkozó könyvsorozat társszerkesztője, az ELTE Bölcsészettudományi Doktori Tanácsának elnöke, az 1992-ben alakult, egyetemközi együttműködésre épülő MTA-ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport vezetője. Kutatási területei: irodalmi medialitás a modernségben, irodalmi hermeneutika, költészettörténet, kultúratudomány.

Publikációk