L. Varga Péter

L. Varga Péter (1981) irodalom- és kultúratudós, a Prae irodalmi és kultúratudományos folyóirat főszerkesztője, az ELTE oktatója. Kutatási területe: medialitás és materialitás a költészetben, kultúratudományok története, 20. századi líra. A hatalmi szisztémák médiumai a 20. századi és kortárs nemzetközi és magyar prózában.