Lénárt Tamás

Lénárt Tamás (1981) az ELTE BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékének adjunktusa. Kutatási területe a vizuális kultúra és az irodalom kapcsolata, valamint a háború utáni magyar próza és líra.

Publikációk