Mezei Gábor

Mezei Gábor (Gyöngyös, 1982) Kutatási területe: az írás és a topográfia kultúrtechnikái a 20. századi lírában. 2016-ban jelent meg első monográfiája Fordítás és anyagiság – Az írás mint kultúrtechnika az Örök barátainkban címmel (Ráció, Budapest).

Szakmai önéletrajz
Publikációk