Molnár Gábor Tamás

Molnár Gábor Tamás (1975) az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének habilitált adjunktusa. Kutatási területei: a modernség és a közelmúlt regényirodalma, az értelmezés elméletei, az irodalomtanítás és a tanulástudomány összefüggései.

Szakmai önéletrajz
Publikációk