Simon Attila

Simon Attila (Miskolc, 1968) habilitált egyetemi docens az ELTE BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékén. Doktori (PhD) fokozatát 1999-ben szerezte, Arisztotelész esztétikájáról írott disszertációjával. Két önálló kötete és két kommentáros fordítása jelent meg. Kutatási területei: görög dráma, antik esztétika, rétorika, irodalomelmélet és gyakorlati filozófia, kortárs kultúra- és médiaelmélet.

Szakmai önéletrajz
Publikációk
Academia.edu profil