Smid Róbert

Smid Róbert, PhD (Gyöngyös, 1986), irodalom- és kultúratudós, kritikus, az ELTE BTK óraadója. Disszertációját a pszichoanalízis médiumarcheológiai diskurzusából írta. Posztdoktori projektje az ökológiai technikák vizsgálatára irányul. Kritikákat főleg fiatal alkotókról közöl, tanulmányai a mediális kultúratudomány nézőpontjából artikulálódnak.

Szakmai önéletrajz
Publikációk