Szabó Marcell

Szabó Marcell doktorjelölt kettős irányítású doktori képzésben az ELTE-BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Általános irodalom- és kultúratudomány oktatási programján és az Université Paris-Sorbonne (Paris IV) összehasonlító irodalomtudomány doktori képzésében. Kutatási területe a 20. századi francia és magyar líra, Gertrude Stein életműve és a modern poétikaelméletek.

Szakmai önéletrajz
Publikációk