Vajda Károly

Vajda Károly (Budapest, 1969) az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Művelődéstörténeti Tanszékének egyetemi tanára. Az ELTE-n szerzett PhD-fokozatot 2001-ben, ugyanitt habilitált 2012-ben. Kutatási területei: irodalomelmélet, hermeneutikai irodalomtudomány, ontologia, komparatisztika, a neológia kultúrtörténete, transzlatológia.