Vásári Melinda

Vásári MelindaVásári Melinda (1986) 2014-2017 között az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa, 2014-től az ELTE BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék, valamint 2016-tól a Balassi Intézet oktatója, 2017-től az ELTE Digitális Bölcsészeti Központjának munkatársa és a Műút irodalmi és kulturális folyóirat szerkesztője. Kutatási területe a médiumelmélet, a digitális filológia és a kortárs magyar próza, disszertációja Ottlik Géza, Mészöly Miklós és Nádas Péter prózáját tárgyalja.

Szakmai önéletrajz
Publikációk