Vincze Ferenc

Vincze Ferenc az ELTE Román Filológiai Tanszékének egyetemi tanársegéde, 2006 szeptembere óta tanít az egyetemen. “A másság terei. Kulturális tér-képek, kontakt zónák a kortárs magyar és román filmben és irodalomban” elnevezésű kutatócsoport mellett tagja az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoportnak, és részt vesz az ELTE Román Tanszékének a munkájában. Alapító tagja a pécsi Képregénytudományi Kutatóközpontnak. Első tanulmánykötete Hagyományok terhe címmel jelent meg, melyben a magyar, a német és a román irodalom tárgyköréből szerepelnek tanulmányok. Doktori disszertációját Dsida Jenő költészetéről és befogadástörténetéről írta, mely 2011-ben jelent meg Az átmen(t)et(t): Dsida címmel (Kijárat). Kutatási területéhez a regionalitás, identitás elméleti problémái mellett olyan kultúratudományos érdeklődés tartozik, mely egyrészről a képregény kulturális jelentőségével foglalkozik, másrészről a vadászat és a hadsereg irodalmi és kulturális reprezentációi felé nyit

Szakmai önéletrajz
Publikációk