Nemes Nagy Ágnes- és Újhold-konferencia

Az MTA-ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum Nemes Nagy Ágnes halálának 25., az Újhold megjelenésének 70. és az Újhold-évkönyvek megjelenésének 30. évfordulója alkalmából emlékkonferenciát rendez.

 

Időpont: 2016. szeptember 29−30.
Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum (Budapest 1053, Károlyi u. 16.)

 

Program

2016. szeptember 29.

9:00-9:20 Megnyitó (E. Csorba Csilla, Buda Attila)

9:20-10:00 Nyitóelőadás
Kulcsár Szabó Ernő: Szótest − látvány – hangzás. A hangolt materialitás Kosztolányi, Benn és Nemes Nagy között

10:00-11:30 I. szekció
Elnök: Buda Attila
10:00-10:20 Ferencz Győző: Nemes Nagy Ágnes kéziratos hagyatékáról
10:20-10:40 Kelevéz Ágnes: Nemes Nagy Ágnes publikálatlan színdarabja Babitsról – Egy értelmezési kísérlet jelentősége
10:40-11:00 Buda Attila: „viszlek tovább, vérem zuhatagában” – Nemes Nagy Ágnes Rilke-fordításai
11:00-11:30 Vita

11:30-13:00 Ebédszünet

13:00-14:50 II. szekció
Elnök: Palkó Gábor
13:00-13:20 Mártonffy Marcell: A tiltott és a mértéktelen
13:20-13:40 Hernádi Mária: A dramatikus verskompozíció Nemes Nagy Ágnes költészetében
13:40-14:00 Bartal Mária: A mozdulat poétikája Nemes Nagy Ágnes költészetében
14:00-14:20 Kulcsár-Szabó Zoltán: Nemes Nagy Ágnes és Oravecz Imre prózaversei
14:20-14:50 Vita

14:50-15:00 Kávészünet

15:00-16:50 III. szekció
Elnök: Bartal Mária
15:00-15:20 Dánél Mónika: Újholdas hagyomány és neoavantgárd poétika
15:20-15:40 Vincze Ferenc: Angyalok Dsidánál és Nemes Nagynál
15:40-16:00 Kiss Georgina: Az újholdasok tárgyiassága és hatása a kortárs lírára
16:00-16:20 Könyü Árpád: Film és irodalom határmezsgyéin
16:20-16:50 Vita

16:50-17:15 Kávészünet

17:15-18:30 Könyvbemutató
A könyvbemutatón az MTA–ELTE ÁITK keretében, az elmúlt három évben megjelent, a folyóirat szerzőinek műveit, hagyatékát feldolgozó kötetek szerepelnek:
1. Buda Attila (szerk.) Táguló körök (2014)
2. Buda Attila – Nemeskéri Luca – Pataky Adrienn (szerk.): „…mi szépség volt s csoda” (2015)
3. Buda Attila – Nemeskéri Luca – Pataky Adrienn (szerk.): Leírás és értelmezés (2016)
A beszélgetés résztvevői: Nemeskéri Luca, Pataky Adrienn, Buda Attila, Lajtai László, Hernádi Mária, Kelevéz Ágnes.

2016. szeptember 30.

10:00-11:30 IV. szekció
Elnök: Kulcsár-Szabó Zoltán
10:00-10:20 Lőrincz Csongor: Irodalomfogalom és poetológia összefüggései Nemes Nagy Ágnes esszéiben
10:20-10:40 Palkó Gábor: „Vom schweigenden Ausflug ins Abstrakte”. A modern líra ‘kikülönüléséről
10:40-11:00 Lengyel Valéria: A Nemes Nagy-esszék nyelvelméleti fejtegetései
11:00-11:30 Vita

11:30-13:00 Ebédszünet

13:00-14:30 V. szekció
Elnök: Lőrincz Csongor
13:00-13:20 Lénárt Tamás: Pilinszky Ravensbrücki passiója és a kimerevített kép
13:20–13:40 Varró Annamária: A hermetikus tárgyiasságtól a testreprezentációig: a Pilinszky-recepció áttekintése
13:40-14:00 Bányai Tibor Márk: Apokrif Tüzek: Pilinszky János és Kiss József
14:00-14:30: Vita

14:30-14:40 Kávészünet

14:40:-16:30 VI. szekció
Elnök: Lénárt Tamás
14:40-15:00 Kelemen Emese: Nemes Nagy Ágnes hatása kora prózaíróira
15:00-15:20 Vásári Melinda: Atmoszféra, avagy a „bizonytalansági együttható”. Mészöly Miklós és Ottlik Géza ars poeticája
15:20-15:40 Dobás Kata: Tér és emlékezet Mándy Iván korai kisprózáiban
15:40-16:00 Tamás Péter: A megelevenített tárgyak prózapoétikája Mándy Iván és Vladimir Nabokov műveiben
16:00-16:30 Vita

16:30-17:00 Kávészünet

17:00-18:30 Beszélgetés az újholdasokról
A beszélgetés résztvevői: Kukorelly Endre, Darvasi Ferenc, Mesterházi Mónika, Ferencz Győző.

A konferencia előadásai szerkesztett változatban a PIM Studiolo sorozat kötetében jelennek meg.


Beszámoló a konferenciáról

Seager-Smith Dániel: Újhold konferencia a PIM-ben – Kulcsár Szabó Ernő nyitóelőadása. Elteonline, 2016.09.30.