Szerep és közeg. Medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi történetében

Szerk. Oláh Szabolcs, Simon Attila, Szirák Péter
Ráció Kiadó, Budapest, 2006.

Huszonnégy dolgozat a medialitásról. Szélesebb értelemben a medialitás és a kultúra tudományai, szűkebb értelemben a medialitás és az irodalomtudomány viszonyáról. Ebben is egy sajátos összetevőről. A hazai tudománytörténeti hagyományról. Ahogy a 20. századi magyar irodalomtudományban a közvetítés és közvetítettség minőségei és összetevői, variációi és dilemmái – néhány alkotónál – meghatározóan megjelennek. Újraolvassák a magyar elméleti hagyomány néhány fontos mozzanatát. A ma tudományát művelik és a tegnap tudománytörténetét. Ebből következik néhány valódi meglepetés. Korábban is elismert nagyokkal, félig feledett kutatókkal, szándékosan elhallgatott alkotókkal, fel nem tárt folyamatokkal kapcsolatban. Persze nem végezhetik el a tudománytörténeti feltárást. De mutatják: merre kell a részletesebb kutatást megindítani. (Poszler György)

A kötet szerzői: Ambrus Gábor, Bengi László, Biczó Gábor, Dánél Mónika, Dávidházi Péter, Demeter Tamás, Fehér M. István, Fried István, György Péter, Hansági Ágnes, Kékesi Zoltán, Kiss Gabriella, Korner Veronika Júlia, Kovács Béla Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Lőrincz Csongor, Mészáros Márton, Oláh Szabolcs, Sebestyén Attila, Simon Attila, Szirák Péter, Tamás Ábel, Vaderna Gábor

Tartalomjegyzék és előszó


Recenziók

  1. Imre László: A medialitás kutatás lehetőségeiről és határairól (Szerep és közeg – Medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi történetében). Alföld 2007/10, 93–102.
  2. Szőke Julianna: Szerep és közeg. BUKSZ 2007/ősz, 267–270.
  3. Tihanyi Katalin: Kézen-közön (A Szerep és közeg című tanulmánykötetről). Debreceni Disputa 2008/3, 38–43.