RSS
Hungarian English German 
ELTE BTK
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/aTámogatóink:

Magyar Tudományos Akadémia

Országos Tudományos Kutatási AlapprogramokMunkatársak


Tamás Ábel


/tamas.abel @ btk.elte.hu


egyetemi tanársegéd


ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék

1088 Bp., Múzeum krt. 4/A, A/419.

Tel.: +361 411 6500 / 5190Kutatási terület


A klasszikus latin költészet értelmezése (különös tekintettel Catullus, Vergilius, Ovidius műveire), kultúratudományi hangsúlyokkal

A klasszika-filológia mint diszciplína, történeti és elméleti megközelítésben
Szakmai életrajz

Publikációs jegyzék