RSS
Hungarian English German 
ELTE BTK
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/aTámogatóink:

Magyar Tudományos Akadémia

Országos Tudományos Kutatási AlapprogramokMunkatársak


Vajda Károly


/vajda @ uni.de


egyetemi docens


Selye János Egyetem

Tanárképző Kar, Révkomárom

Kutatási terület


Irodalomelmélet

Hermeneutika

Az irodalom ontológiája

A neológ zsidóság vallásbölcselete és kultúrtörténete
Szakmai életrajz

Publikációs jegyzék